ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กนกรัตน์ ทิพนี
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , ชุมชนบ้านวังธาร , การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกรัตน์ ทิพนี . (2552). กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กนกรัตน์ ทิพนี . 2552. "กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กนกรัตน์ ทิพนี . "กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
กนกรัตน์ ทิพนี . กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.