ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
นักวิจัย : จีระศักดิ์ เจริญพันธ์
คำค้น : ระบบสุขภาพ , เครือข่ายประชาคม , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . (2552). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . 2552. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2552. Print.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2552.