ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : เครื่องเคลือบดินเผา , เครื่องเคลือบดินเผา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2552). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2552. "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,, 2552. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,; 2552.