ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : พงศ์สถิตย์ คำมูล
คำค้น : เทศบาลเมืองเกาะสมุย , บริการสาธารณะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว , ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา , ไพรัช ตระการศิรินนท์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218979
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์สถิตย์ คำมูล . (2552). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พงศ์สถิตย์ คำมูล . 2552. "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พงศ์สถิตย์ คำมูล . "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
พงศ์สถิตย์ คำมูล . การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.