ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : นพเก้า ณ พัทลุง
คำค้น : การเรียนรู้ , โรงเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพเก้า ณ พัทลุง . (2552). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,.
นพเก้า ณ พัทลุง . 2552. "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,.
นพเก้า ณ พัทลุง . "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,, 2552. Print.
นพเก้า ณ พัทลุง . การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,; 2552.