ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า
นักวิจัย : ศุภมิตร เมฆฉาย
คำค้น : โปรตีโอมิกส์ , โปรตีน , เนื้อไก่ , ไก่พื้นเมือง , ตัวบ่งชี้คุณภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภมิตร เมฆฉาย . (2552). การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . 2552. "การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . "การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ศุภมิตร เมฆฉาย . การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.