ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
นักวิจัย : รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
คำค้น : ข้าวหมาก , ไมโครเวฟ , ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . (2551). ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . 2551. "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.