ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
นักวิจัย : พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
คำค้น : วัฒนธรรมท้องถิ่น , พิพิธภัณฑ์ชุมชน , ลุ่มน้ำแม่ปิง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218523
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ . (2550). การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ . 2550. "การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ . "การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2550. Print.
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ . การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2550.