ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
นักวิจัย : ศุภมิตร เมฆฉาย
คำค้น : ไก่ไทยลูกผสม , เนื้อไก่ , โปรติโอมิกซ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัชรินทร์ ครุฑเมือง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภมิตร เมฆฉาย . (2552). การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . 2552. "การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . "การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ศุภมิตร เมฆฉาย . การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.