ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
นักวิจัย : ชาญณรงค์ สายแก้ว
คำค้น : อุปกรณ์ก๊าซเซ็นเซอร์ , การออกแบบการทดลอง , การทดสอบทางสถิติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ สายแก้ว . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชาญณรงค์ สายแก้ว . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชาญณรงค์ สายแก้ว . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
ชาญณรงค์ สายแก้ว . การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.