ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
นักวิจัย : นงนุช โอบะ
คำค้น : การถ่ายทอดความรู้ , การเสริมสร้างสุขภาพ , แกนนำชุมชน , สุขภาพชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ . (2551). พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นงนุช โอบะ . 2551. "พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นงนุช โอบะ . "พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
นงนุช โอบะ . พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.