ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : นิวัฒน์ มาศวรรณา
คำค้น : ป่าโคกภูตากา , ไฟป่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ มาศวรรณา . (2551). การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . 2551. "การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . "การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.