ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ประจักร บัวผัน
คำค้น : การดื่มสุรา , ขอนแก่น , ครัวเรือน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วงศา เลาหศิริวงศ์ , เจตต์นภิศ ระยับกุล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประจักร บัวผัน . (2551). ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ประจักร บัวผัน . 2551. "ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ประจักร บัวผัน . "ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.
ประจักร บัวผัน . ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2551.