ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์
นักวิจัย : เผด็จ ธรรมรักษ์
คำค้น : ฟาร์มสุกร , สุกร , ซอฟต์แวร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เผด็จ ธรรมรักษ์ . (2552). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . 2552. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.