ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม
นักวิจัย : สุร มะลิซ้อน
คำค้น : เครื่องยนต์ดีเซล , ก๊าซชีวภาพ , ระบบควบคุมการน็อก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย , ตะวัน สุจริตกุล , อนุชา พรมวังขวา , พฤกษ์ อักกะรังสี
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุร มะลิซ้อน . (2552). การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุร มะลิซ้อน . 2552. "การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุร มะลิซ้อน . "การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
สุร มะลิซ้อน . การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.