ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นักวิจัย : มาศวรี สังข์เรียง
คำค้น : จิตใจและร่างกาย , ผู้สูงอายุ , ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216823
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาศวรี สังข์เรียง . (2552). เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มาศวรี สังข์เรียง . 2552. "เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มาศวรี สังข์เรียง . "เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
มาศวรี สังข์เรียง . เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.