ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
นักวิจัย : มนต์ชัย ดวงจินดา
คำค้น : ความร้อน , พันธุกรรม , โคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , สุกร กตเวทิน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216470
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนต์ชัย ดวงจินดา . (2552). การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มนต์ชัย ดวงจินดา . 2552. "การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มนต์ชัย ดวงจินดา . "การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
มนต์ชัย ดวงจินดา . การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.