ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้
นักวิจัย : ศิริโฉม ทุ่งเก้า
คำค้น : วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส , วิบริโอ คอเลอเร , การปนเปื้อนในหอยนางรม , หอยนางรม , การแปรรูปหอยนางรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริโฉม ทุ่งเก้า . (2551). การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา,.
ศิริโฉม ทุ่งเก้า . 2551. "การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา,.
ศิริโฉม ทุ่งเก้า . "การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา,, 2551. Print.
ศิริโฉม ทุ่งเก้า . การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V.cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม ในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา,; 2551.