ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
นักวิจัย : ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
คำค้น : เทคโนโลยีการผลิต , ไหมอีรี่ , ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฉันทนา เทพบรรหาร , ยงยุทธ ไวคกุล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . (2551). การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . 2551. "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ในระดับเกษตรกรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2551.