ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : พงษ์พิทยา สัพโส
คำค้น : ธนาคารข้อสอบ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , โรงเรียนสาธิต [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215489
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์พิทยา สัพโส . (2550). การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงษ์พิทยา สัพโส . 2550. "การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงษ์พิทยา สัพโส . "การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
พงษ์พิทยา สัพโส . การสร้างโปรแกรมธนาคารข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.