ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : กมลพันธ์ เกิดมั่น
คำค้น : เกษตรกรรม , การปลูกพืช , ระบบการปลูกพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลพันธ์ เกิดมั่น . (2552). แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กมลพันธ์ เกิดมั่น . 2552. "แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กมลพันธ์ เกิดมั่น . "แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
กมลพันธ์ เกิดมั่น . แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสียง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.