ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น
นักวิจัย : วาสนา จันทรพินิจ
คำค้น : ผู้ปกครองกับเด็ก , วัยรุ่น , ความก้าวร้าวในวัยรุ่น , การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง , ความโกรธ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พิทยา จารุพูนผล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214902
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาสนา จันทรพินิจ . (2551). โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วาสนา จันทรพินิจ . 2551. "โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วาสนา จันทรพินิจ . "โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
วาสนา จันทรพินิจ . โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.