ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : สีทอน ลีเลี่ยนู
คำค้น : น้ำผลไม้ผสมเข้มข้น , ความเข้มข้นแบบเยือกแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมชาย จอมดวง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สีทอน ลีเลี่ยนู . (2552). การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สีทอน ลีเลี่ยนู . 2552. "การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สีทอน ลีเลี่ยนู . "การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
สีทอน ลีเลี่ยนู . การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.