ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
นักวิจัย : อาชวศรี คำหอม
คำค้น : ทักษะชีวิต , การรับรู้ตราบาป , ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท , จิตเภท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , หรรษา เศรษฐบุปผา , พัชราภรณ์ อารีย์ , ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214452
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาชวศรี คำหอม . (2552). การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อาชวศรี คำหอม . 2552. "การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อาชวศรี คำหอม . "การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
อาชวศรี คำหอม . การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.