ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : ยุทธนา เกาะกิ่ง
คำค้น : การก่อสร้าง , ผู้รับเหมาก่อสร้าง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธนา เกาะกิ่ง . (2552). การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ยุทธนา เกาะกิ่ง . 2552. "การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ยุทธนา เกาะกิ่ง . "การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2552. Print.
ยุทธนา เกาะกิ่ง . การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2552.