ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นักวิจัย : วาสนา อูปป้อ
คำค้น : สมรรถนะ , วิจัย , อาจารย์พยาบาล , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , ความคาดหวัง , การรับรู้สมรรถนะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาสนา อูปป้อ . (2551). การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วาสนา อูปป้อ . 2551. "การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วาสนา อูปป้อ . "การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
วาสนา อูปป้อ . การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.