ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : พิริย์พงษ์ สระแก้ว
คำค้น : ความหลากหลายทางพันธุกรรม , หม่อนป่า , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อำนวย คำตื้อ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิริย์พงษ์ สระแก้ว . (2551). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิริย์พงษ์ สระแก้ว . 2551. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิริย์พงษ์ สระแก้ว . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
พิริย์พงษ์ สระแก้ว . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อนป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.