ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่
นักวิจัย : ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย
คำค้น : อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , แรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ , สภาพแวดล้อมการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย . (2551). สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย . 2551. "สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย . "สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย . สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.