ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
นักวิจัย : สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
คำค้น : เฟิน , อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว , โลหะหนัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เพ็ญศิริ นภีรงค์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , นิมิตร ศรีปรางค์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . (2552). การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . 2552. "การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . "การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.