ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
นักวิจัย : เอกบดินทร์ เกตุขาว
คำค้น : นิวรัลเน็ตเวิร์ค , ภาษามืออัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรสา เตติวัฒน์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกบดินทร์ เกตุขาว . (2552). การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เอกบดินทร์ เกตุขาว . 2552. "การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เอกบดินทร์ เกตุขาว . "การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
เอกบดินทร์ เกตุขาว . การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.