ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย
นักวิจัย : ไชยะ ทรงทวีสิน
คำค้น : เขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก , ขยะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัฒนา ราชวงศ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยะ ทรงทวีสิน . (2552). การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ไชยะ ทรงทวีสิน . 2552. "การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ไชยะ ทรงทวีสิน . "การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
ไชยะ ทรงทวีสิน . การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.