ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
นักวิจัย : ณัฐิรา ศีติสาร
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , กิจกรรมกลุ่ม , เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐิรา ศีติสาร . (2552). การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐิรา ศีติสาร . 2552. "การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐิรา ศีติสาร . "การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
ณัฐิรา ศีติสาร . การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.