ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว
นักวิจัย : ภานุพงษ์ ลาขันธ์
คำค้น : ข้าวโพดข้าวเหนียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กมล เลิศรัตน์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภานุพงษ์ ลาขันธ์ . (2551). การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภานุพงษ์ ลาขันธ์ . 2551. "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภานุพงษ์ ลาขันธ์ . "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ภานุพงษ์ ลาขันธ์ . การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.