ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA
นักวิจัย : จตุรภัทร ประทุม
คำค้น : โปรโทคอล , ความคับคั่งข้อมูล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จตุรภัทร ประทุม . (2551). การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จตุรภัทร ประทุม . 2551. "การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จตุรภัทร ประทุม . "การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
จตุรภัทร ประทุม . การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.