ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กาบแก้ว สุภาชนะ
คำค้น : พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ , เก๊าต์ , ตำรวจตระเวนชายแดน , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาบแก้ว สุภาชนะ . (2552). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาบแก้ว สุภาชนะ . 2552. "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาบแก้ว สุภาชนะ . "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
กาบแก้ว สุภาชนะ . พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.