ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์
คำค้น : ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร , เทศบาลตำบลจันจว้า , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพรัช ตระการศิรินนท์ , ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ . (2552). การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ . 2552. "การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ . "การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ . การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.