ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ
นักวิจัย : น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
คำค้น : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย , การจัดการความรู้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/211649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ . (2552). การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ . 2552. "การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ . "การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ . การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.