ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ
นักวิจัย : วารุณี ศรีนุช
คำค้น : การย่อยอาหาร , โคนม , อาหารสัตว์ , ข้าวโพดหวาน , อาหารหยาบ , กระเพาะรูเมน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมปอง สรวมศิริ , สกล ไข่คำ , สมคิด ดีจริง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/210298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี ศรีนุช . (2552). การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วารุณี ศรีนุช . 2552. "การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วารุณี ศรีนุช . "การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2552. Print.
วารุณี ศรีนุช . การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2552.