ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น
นักวิจัย : สายันต์ แสงสุวรรณ
คำค้น : ไหม , สีย้อมและการย้อมสี , ผ้าไหม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายันต์ แสงสุวรรณ . (2551). การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สายันต์ แสงสุวรรณ . 2551. "การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สายันต์ แสงสุวรรณ . "การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551. Print.
สายันต์ แสงสุวรรณ . การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2551.