ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สายัณห์ ทัดศรี
คำค้น : มวลชีวภาพ , กระถิน , พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ ทัดศรี . (2552). การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สายัณห์ ทัดศรี . 2552. "การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สายัณห์ ทัดศรี . "การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2552. Print.
สายัณห์ ทัดศรี . การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2552.