ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
นักวิจัย : ทวีศิลป์ กุลนภาดล
คำค้น : เด็ก , การติดเกม , เกมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ , เพ็ญนภา กุลนภาดล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . (2552). การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . 2552. "การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . "การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,, 2552. Print.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,; 2552.