ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส
คำค้น : การใช้พลังงานไฟฟ้า , ผู้ใช้ไฟฟ้า , ไฟฟ้าสาธารณะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา โชคถาวร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส . (2551). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส . 2551. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส . "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.