ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์
นักวิจัย : ปณิธิ ศิรอักษร
คำค้น : หุ่นยนต์ประกอบชิ้นงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิธิ ศิรอักษร . (2550). การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปณิธิ ศิรอักษร . 2550. "การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปณิธิ ศิรอักษร . "การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2550. Print.
ปณิธิ ศิรอักษร . การโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงานด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2550.