ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ดวงพร เกียรติดำรง
คำค้น : ขยะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงพร เกียรติดำรง . (2550). แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ดวงพร เกียรติดำรง . 2550. "แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ดวงพร เกียรติดำรง . "แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2550. Print.
ดวงพร เกียรติดำรง . แบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2550.