ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548
นักวิจัย : บรรจง จันทร์จีน
คำค้น : สุขภาพ , การบริหารจัดการ , งานลพบุรีสุขภาพดี , เมืองไทยแข็งแรง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปิยธิดา ตรีเดช
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรจง จันทร์จีน . (2551). กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
บรรจง จันทร์จีน . 2551. "กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
บรรจง จันทร์จีน . "กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
บรรจง จันทร์จีน . กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.