ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
นักวิจัย : ประภาส วินิจสิริ
คำค้น : โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ , เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/206680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาส วินิจสิริ . (2549). สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ประภาส วินิจสิริ . 2549. "สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ประภาส วินิจสิริ . "สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2549. Print.
ประภาส วินิจสิริ . สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Filing] ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2549.