ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
นักวิจัย : สมศักดิ์ รุ่งเรือง
คำค้น : สถานศึกษา , งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ รุ่งเรือง . (2550). การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,.
สมศักดิ์ รุ่งเรือง . 2550. "การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,.
สมศักดิ์ รุ่งเรือง . "การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,, 2550. Print.
สมศักดิ์ รุ่งเรือง . การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,; 2550.