ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์
นักวิจัย : ศุภมิตร เมฆฉาย
คำค้น : โคพื้นเมือง , ความหลากหลายทางพันธุกรรม , ไมโครแซทเทลไลท์ [พันธุศาสตร์] , ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิริวดี ชมเดช , กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภมิตร เมฆฉาย . (2550). การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . 2550. "การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ศุภมิตร เมฆฉาย . "การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
ศุภมิตร เมฆฉาย . การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.