ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี
นักวิจัย : เอกชัย บุญเรือง
คำค้น : อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ , นาโนซิงค์ออกไซด์ , เส้นใยฝ้าย , ฝ้าย , กระบวนการไฟฟ้าเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกชัย บุญเรือง . (2551). การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอกชัย บุญเรือง . 2551. "การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอกชัย บุญเรือง . "การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
เอกชัย บุญเรือง . การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.