ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
นักวิจัย : เจตนิพิฐ สมมาตย์
คำค้น : พฤติกรรมสุขภาพ , พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ , นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุทิน ชนะบุญ , พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . (2551). พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . 2551. "พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . "พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2551. Print.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2551.